ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

250€

ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ

0.0

SPREADS ΑΠΟ

0.01S

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ

100+

ΟΡΓΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

1:500

ΜΕΓ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

VitaFx is licensed and regulated by the "Markets Financial Authority" . The Principal License enables the VITA IMPEX LTD to carry out the full list of Broker/Dealer services, including (but not limited) dealing with the Foreign Exchange, Precious Metals, Commodities, Fund Management, Clearing, Primary Brokering, and other legal activities.

Address: 13 Chapman Street, London, United Kingdom, E1 2NN

Registration Number: CN 4500214