Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες VitaFX

Έχετε απορίες σχετικά με τη συνεργασία με το VitaFX; Σε αυτήν την ενότητα, έχουμε συγκεντρώσει τις συχνές ερωτήσεις. Άνοιγμα λογαριασμού με VitaFX, επαλήθευση, καταθέσεις και αναλήψεις, ανάκτηση πρόσβασης, συνθήκες διαπραγμάτευσης και πολλά άλλα.

  • About company
  • Client's Profile
  • Finance
  • Trading conditions
  • Social Trading

About company

 

Do you accept clients from all countries of the world?
Our services are not available for citizens (residents) of the United States of America, Canada, Israel, Belgium, Japan and the Republic of Vanuatu and citizens of any state or country where the service is not provided.

Do I need to sign any documents before I start trading?
Before you open any trading account, you must read carefully and accept the terms of the Client Agreement and Terms of Business. You will see links to these documents when opening a trading account and registering a profile, and also you can find them here. You do not need to sign a hard copy of the contract. Accepting the terms of the agreements is sufficient.
Working hours of the company departments
Livechat on vitafx.com is available 24/5 (Monday-Friday).
Client support works from 9.00 to 18.00 (Monday-Friday).
Tickets and letters are processed by the support team as they arrive. The response time is not more than one working day.
You can always order a callback from our client support service by filling out a simple form here.

Finance Department works from 9.00 to 18.00 (Monday-Friday)

How many profiles can one client have?
According to the AML policy, only one VitaFx client profile can be registered for one client. However, you can open up to 10 trading accounts registered for one company client profile. The number of trading accounts can be increased upon request to our Client Support Service.

Client's Profile

What is the Client Cabinet?

The Client Cabinet is a special section on the company's website where you can see all the information on your trading, demo and archived accounts registered for one post address, deposit funds to your trading accounts and order withdrawals, change trading account settings, passwords, and track partner statistics and commission.

What should I do if I forgot / lost my password from my Client Cabinet?

If you forgot or lost the password for your VitaFx client profile, please use the "Forgot your password?" option and follow the instructions. If in doubt, contact VitaFx Customer Service. You can do this by writing to support@vitafx.com or using the online chat on our website vitafx.com. Your password will be updated soon and sent to the email provided during registration.

What is a Nickname?

Nickname is your unique name that will identify you within VitaFx Social Trading. The nickname must be set up immediately after signing up with the service.

What documents are required to verify the client profile?

For verification, you need to provide a copy of your passport or driver's license issued by government agencies.The document must include full name and date of birth, date of issue or expiration date. Also, the document must have a unique identification number, a color photo and be valid for 6 months from the date of applying for verification.
To confirm residence address, you can provide a utilities bill receipt with your address and full name, not older than three months from the date of sending documents for verification. Alternatively, you can provide a copy of the passport page with a residence permit stamp or bank statements with the full name and address of residence. Invoices for payment of mobile communication are not accepted as documents confirming the residence address.
All copies of documents must be full-size, high-quality, in .jpg or .pdf format and not larger than 5 Mb.

Do I have to verify my address?

In order to deposit and withdraw funds by some payment methods, you are required to verify the client profile in full in accordance with AML policy requirements. Therefore, in addition to the ID document, it is also necessary to provide a document that will confirm the address of your residence: an extract from your bank account, a receipt for utility bills, or a passport page with a residence permit stamp.

Why do I need to send my documents for verification?

As a regulated company, we work in accordance with the procedures related to compliance with financial security and established by our main regulatory body - the VFSC. These procedures include requesting proper documentation from our clients in accordance with the KYC (Know Your Customer) policy, including copies of current IDs and documents confirming the client's residence address. Full requirements for documents are set out on the company's website.

Can I change my personal data after registration and / or verification?

Yes, you can. To do this, you need to contact customer support via Live Chat on our website or in the client cabinet, or send a request to support@vitafx.com

How long does it take to verify my documents?

Our client support service works from 9.00 to 18.00 (Monday-Friday).
The documents sent for verification are processed by the support team as they arrive from the first to the last. The response time is within one working day.

Can I close my trading account?

To close a trading account, you need to do a full withdrawal of funds. You can do this using any of the withdrawal methods that you used to deposit funds to this account.
For security reasons and in connection with the AML policy, please make a request to email support@vitafx.com with your code word so that we can verify your identity.
We will check the data and close your trading account.

What is a code word?

The code word is set up for security purposes to identify VitaFx clients when they contact the Client Support Service, as well as for various financial transactions. For example, a client must state it when their password is recovered or their trading account is deleted, as well as for other issues requiring confirmation of identity. The code word is set up when the client creates their profile with the company with a code word hint, after which it is entered in the company database. A code word can consist of any sequence of letters and numbers that you will be comfortable remembering.

What should I do if I forgot my codeword?

If you forgot the code word, we will help you recover it.
For security reasons and in accordance with the AML policy, we ask you to confirm your identity and provide your photo with a previously loaded identity document in your hand at the face level to support@vitafx.com.

We will check the information provided and send you your code word or restore it manually.

Can I delete my client profile completely?

To completely delete your client profile, you need to withdraw funds from all active trading accounts. You can do this using any of the withdrawal methods that you used to deposit funds to these accounts.
For security reasons and in connection with the AML policy, please make a request to email support@vitafx.com with your code word so that we can verify your identity.
We will check the data and delete your profile.

How do I verify my email address?

In order to verify your email address, please click the Verify button next to your email address in the settings of your client profile, after which you will receive an email with an activation link. If you have not received the activation link:

1. Please make sure that when registering the client profile, you have indicated your current email address.
2. Check the contents of your Spam folder.
If you haven’t found the email with the activation link, please contact VitaFx client support.

How do I verify my phone number?

To verify your phone number, please go to Client profile / Profile and click the Verify button next to your phone number, after which you will receive a text message with a verification code. In the event you have not received the message, please contact VitaFx Client Support and we will help you verify your phone number manually.

Can I change my email address?

No, you cannot change the email address your VitaFx profile was registered with. If you have made an error when entering your email address or your email address is no longer active, please proceed as follows:

1. Register a VitaFx new profile with your active email
2. Contact our Client Support at support@vitafx.com with a request to transfer all your active accounts, transaction history and verified documents to a new email.
3. Be prepared for an identity confirmation procedure

Can I change the trading account type?

No, you cannot change the trading account type but you can open the new one. We recommend that you read carefully about all types of accounts, choose the most suitable one for your trading strategy and open a new trading account.

Can I change the leverage?

Yes, you can. To do this, log into the VitaFx Client Cabinet and go to the section My Accounts / List of Accounts. Select the account number and click on it. On the account settings page, click on the leverage value in the right column and change the value to the required one. Remember to save the changes.

How do I become a VitaFx partner?

To sign up with the VitaFx affiliate program, please verify your client profile in full. Then, in the Client Cabinet, select the Partners menu section. Read the terms of the Affiliate Agreement carefully, specify your website address and contact information (optional), then click Continue. If you have any questions, please contact the partner department: e-mail: partners@vitafx.com; Skype: partner.vitafx.

What are Affiliate Campaigns and what are they for?

An affiliate campaign is an extra option which helps a partner receive statistics on each particular method of customer acquisition. A partner can create additional referral links in the Affiliate campaign section and use them to attract clients in various ways.

You may create and use different referral links for paid adverts, social networks, thematic Forex forums, seminars and meetings with prospective clients in order to understand better which client acquisition methods are more efficient.

You can spread different links on different resources and thus understand how many clients have come from this or that particular resource.

Here’s an example of using this new option:

Let’s say you’re planning to organise a Forex training seminar to bring in new referrals. You’d like to know how many clients of those who’ve watched the seminar will register and make deposits later. You just need to create a new campaign and get a new unique referral link.

These are some simple steps to take:
1. Visit the Affiliate campaigns section.
2. Enter ID Name of your new campaign and click on "Create" (use only numbers and letters).
3. You get a new unique referral link which will help you trace statistics on this particular campaign.
4. Use the created link to register new clients for the seminar.
5. Trace the referral statistics on the seminar.

General statistics will be available as usual on the Overview page in the Affiliate section.

Can I order a callback from technical support?

Yes, please fill out the form on the Callback page.
Our technical support specialists will contact you as soon as possible.

Finance

 

What is the minimum deposit amount to start Forex trading with your company?


The minimum deposit amount depends on the chosen account type. At the moment, three types of accounts are available to the company's clients. For the Start (Micro) account, the minimum deposit is 250euro

What commission do you charge for depositing or withdrawing funds from the account?

VitaFx does not charge any additional commissions for depositing or withdrawal of funds. Commissions charged for deposits / withdrawals are established by payment systems and credited to their accounts. When depositing funds to your trading account, the commission is reimbursed by the company. For more information on the types of payments and commissions, please visit the Deposit / Withdrawal page

How long does it take to deposit funds on the account?
Depositing funds on a trading account using a bank card or electronic payment systems occurs instantly. Depositing funds on the trading account by bank transfer usually takes 2-3 working days and depends on the beneficiary's bank and the sender's bank. For more details on payment methods, please visit the Deposit / Withdrawal page.

How quickly is a withdrawal request processed?
A request for withdrawal of funds is processed within two hours during the working day, provided there are sufficient free funds on the trading account and the profile is fully verified. The maximum period for executing a withdrawal request is 3 working days. Withdrawal by bank card or bank transfer takes up to 5 banking business days. For more details on payment methods, please visit the Deposit / Withdrawal page.

Can I transfer funds between two accounts?
Internal transfers are allowed between two accounts if they are registered for the same client profile with the company and the account currency is EUR or USD. You cannot transfer bonus funds.

What should I do if I forgot / lost the password for my trading account?
If you forgot or lost the trader's or investor's password for the trading account, you can change / restore the password in the client cabinet. To do this, go to account settings, enter your new password. Specify your birth date and answer security questions. Your password will be updated automatically.

Trading conditions

 
What should I do if I forgot / lost my password from my trading account?
If you forgot or lost the password for the trading account, you can change or recover the password in the client cabinet. To do so, enter your new password in your account settings. For security reasons, you will need to enter your code word.
If you have difficulties updating the trader's password automatically, or if you need to recover the investor's password, we will help you do it manually.
To do so, for security reasons, please send your code word, full name and date of birth as indicated during registration, in a reply to this email.
After this information is verified, a new password will be sent to you.


What types of spreads does VitaFx provide?
On all types of accounts, VitaFx provides a floating spread. We would like to draw your attention to the fact that high volatility and the release of global economic news can affect the spread and increase it. You can find out about the possible increase of the spread in the company's news on vitafx.com and in the email newsletter.


Is scalping allowed?
Yes, it is allowed.


Is hedging allowed?
Yes, it is allowed.


Can I use trade advisors and robots in my trading?
Yes, you can.


Do Margin Call and Stop Out levels depend on the account type?
No, Margin Call and Stop Out levels are the same on all account types. Margin Call level is 100%, Stop Out is 50%.


Do you offer cent accounts, MICRO and NANO accounts?
We offer Start (Micro) trading accounts, where the lot size is 1 000 US dollars. Please note that the deposit is always displayed as the actual amount. For example, if you deposit $100, your account balance will be $100. Due to the fact that the minimum trade volume is 0.01 lot on any Vitafx account type, you can choose convenient trading conditions by applying the trade volume in which the cost of one point will match your trading strategy.


Do you offer Islamic accounts?
Yes, you can make a request for the swap-free option in the client cabinet or contact VitaFx customer support.


How long can I use a demo account?
The validity of Vitafx demo accounts is not limited, so you can use them as long as you want. Demo accounts that have not been used for more than 90 days since the last login are automatically archived. However, you can always open a new demo account or restore the old one from the archive. Please note that a maximum of 10 active demo accounts are allowed.


Can I change the account currency?
No, you cannot change the account currency. If you need an account in a different currency, we recommend that you open a new trading account with the account currency you need. If you have cash on your current trading account, you can transfer it to your new trading account using an internal transfer. No commissions are charged for internal transfers.


Can I lose more money than I have deposited into a trading account?
No you can not. If the slippage of a particular currency pair leads to a negative balance on your trading account, the company automatically compensates for the loss during the next deposit.


Can I lose bonus funds? Do I have to return them if I lose them?
Since the bonus amount is part of your capital and can be used for trading, you can lose it. However, you do not need to return it, moreover, in accordance with the terms of some bonus programs you can get a new bonus on your new deposit.


Are my funds secure?
VitaFx provides customer security and consumer protection in accordance with the applicable laws and regulatory requirements. Vitafx measures for the safety and security of your funds include:
Segregated accounts. Their main advantage and main task is to protect the trader's capital in any force major situations by means of isolated storage of funds. Customer funds are transferred to the company's isolated bank account. These funds are out of balance and can not be used to pay creditors in the unlikely event of bankruptcy of the company.
Supervision by the regulator. As a regulated dealer for securities transactions, we are required to comply with strict financial requirements. Therefore, we are required by law to maintain sufficient liquid capital to cover customer deposits and any unpaid costs. Our regulatory body is informed of any deficiencies identified in the course of an audit conducted by an independent auditor every year.


What time is Forex trading on?
Trading on the Forex market is on any time of the day or night. The trading week opens on the Australian market on Monday morning and closes in New York on Friday night. Thus, trading on Forex goes on from 02:00 on Sunday to 01:00 on Friday


Is trading on news allowed?
Yes, it is.


Can I change my leverage? If so, how?
Yes, you can by changing the parameter in the settings of the trading account in the client cabinet. The leverage will be changed instantly. Remember to close all open trades before changing the leverage.


Is it possible that my order will be executed with slippage?
When trading with VitaFx, the probability of slippage is very small. Nevertheless, slippage is one of the features of MT platform technology, and during the periods of important economic news and high volatility on the market your order can be executed with slippage due to a sharp price movement. We warn customers in advance of high volatility on the market and try to prevent such situations. With VitaFx, your orders are executed at the best available market price.


How many trading accounts can I open?
You can open up to 10 active trading accounts.


Will my trading account be closed at zero balance?
No, but a trading account with zero balance will be archived in 90 (ninety) calendar days after you have accessed it through the trading platform.


Do my open positions and pending orders close when I exit the system?
Open positions are not closed and pending orders do not disappear when you exit the trading platform, because they are located on the trading server. Please note that the trailing stop is an internal function of the trading terminal and does not work if you are not logged in the terminal. Electronic advisors also require connection to the trading server through MetaTrader4.


What is the maximum amount of the order I can open?
There is no limit on the amount, but there is a limit on the number of open orders on Start (Micro) accounts - 200 open positions. Also, the maximum trade volume is 100 lots on all types of accounts.


Does the company provide a VPS service?
Yes. Customers who have deposited 5000 USD or the equivalent in another currency to their trading account are entitled to request a free VPS. To connect the VPS service, please contact the VitaFx Customer Service Department by writing a letter to support@vitafx.com, by creating a ticket in your Client Cabinet or by contacting the online chat on vitafx.com.


Can I change the account type?
No you can not. If you need an account of a different type, please open a new account in the VitaFx client cabinet.


What currency can I deposit to my account?
You can make a deposit in any currency convenient for you, and it will be automatically converted into the basic currency of your trading account.


How to request withdrawal of funds from a trading account?
To request a withdrawal, you need a fully verified client profile. This means that first you need to upload documents that prove your identity and address, in the client cabinet. Once your profile is fully verified, you will be able to request withdrawal of funds. The withdrawal can be made only through the same payment system with which you deposited the account, and only to the same wallet. All requests for withdrawals are processed during the open hours of VitaFx finance department.


Can I withdraw money if there are open positions on my trading account?
Yes, you can if at the time of withdrawal, the free margin on the account is not less than the amount specified in the withdrawal request. Free margin is calculated as funds minus the collateral required to maintain open positions. If your trading account does not have enough free margin, the system will not accept your request, and you will need to reduce the amount. Please note that any credit bonus on your account is considered part of your capital and will be deducted as a result of any withdrawal.


Can I transfer funds from my trading account to another customer's trading account?
No, funds are not transferred between accounts belonging to different profiles.


Can I deposit / withdraw funds from my friend's relative's account?
AML policy prohibits the use of electronic wallets, bank cards or other payment details belonging to third parties when performing financial transactions. Please always use only your own wallets and bank cards to deposit and withdraw funds. VitaFx financial department will not be able to process the withdrawal request if the payment details differ from those used to deposit funds to the trading account.


What is swap?
Swap is the difference in the exchange rates between the rates of the Central Banks of the two countries. Swap can be either positive or negative, in rare cases it can be zero. Swap is charged at 02:00 GMT GMT +3. With VitaFx, clients who are not allowed to conduct interest-bearing transactions for religious reasons are provided with the Swap-Free option. You can activate it in your client cabinet or by contacting Client Support.

Why does order slippage occur?What is a gap?
Gap is a concept in technical analysis, which refers to a price gap. Visually in the chart, a gap means that in this price interval, there were no trades in the selected trade instrument.


Why is there no gap in the chart, but my order slipped?
Our company provides market execution of trades. Under market conditions other than normal (for example, high volatility), orders can be executed at a price different from the declared. The order execution price will be determined by the situation on the market

Social Trading

 

What is Social Trading?
An innovative service that combines a comprehensive social network for investors and professional traders with a copy trading system. With the help of Social Trading, in one click you can copy trades of experienced and profitable traders, even if you do not have experience of trading on the Forex market.


What is copy trading?
Copy Trading is a service that copies the trading of another trader to one of your trading accounts. When you copy another trader, the system places the same transactions on your behalf (in the same direction, with the same level and for the same positions). You can determine the amount of investment and copy a fixed amount or copy the total volume of transactions on the trader's account. You can set the necessary share of the copying amount for each of the trader's transactions or copy the trader's transactions in proportion to the investor's funds.


How do you start using the copy trading service?
For VitaFxcustomers: go to Social Trading, make up your nickname and make one of your accounts an Investor's Account or a Trader's Account.


Which platforms can be used for Social Trading?
Trading in the Social Trading service is only possible on MetaTrader 4 platform.


Can I copy other traders on a demo account?
No, at the moment the service supports only real trading accounts.


How often is the data updated?
The information about trades of traders you copy is updated and displayed in real time.


Do I have to pay for using the service?
The copy trading service VitaFx Social Trading is completely free


What is Trader's Rating?
Trader's Rating displays statistical information that will help investors choose the most suitable trader. In the Trader's Rating, you can see all the necessary data about each trader:
1. Nickname in Social Trading.
2. Type and number of trading account.
3. Term of work - the duration of trading in Social Trading.
4. Trader's commission - the percentage of the profit earned by the investor, which is credited to the trader's account from the account of the investor who copies it, after the rollover.
5. Profit percentage - the profitability value is calculated by the formula:
Profit = ((EquityFinal _1/EquityStart_1) * (EquityFinal _2/EquityStart_2) * ... * (EquityFinal _N/EquityStart_N) - 1) * 100% where:
Profit is for profitability (yield) in %.
EquityStart_X is for the funds available at the beginning of period X.
EquityFinal _X is for the funds available at the end of the period X.
N is for the last reporting period.
6. Profitability is calculated in USD.
7. Balance is the amount of funds on the Trader's account (in the currency of their account).
8. Investors are the number of investors who copy the trader's account.
9. Investors' balance is the total amount of funds in the investor's accounts.


For Traders


How soon will my account appear in the Trader's Rating?

If you ticked the box Display Account in Trader's Rating when creating a Trader Account, your account will appear in the Trader's Rating in real time. The position of the account in the rating will vary depending on your trading. If the trade is profitable - the account will go up, and vice versa.


Can I trade on a demo account?
No. Unfortunately, at the moment the service supports only real trading accounts.
When can I get my trader's commission?
The commission is transferred to the trader's account after the rollover from the investor's account, provided that the total profit on the closed deals copied by the connected investors since the last rollover or connection is positive.


What is rollover?
Rollover is a procedure necessary for mutual settlements between Traders and Investors depending on the results of trading of the Traders as of the end of the Trading Period. Provided that the trading period was closed with a profit, the trader will receive their commission equal to the percentage of the profit received by the investor. If the trading period was closed at a loss, the rollover will not be made. Rollover does not initiate closing transactions. Please be advised that when there is a shortage of available funds in the investor's account, debt can appear during a rollover.


How to do a rollover?
In order to do a rollover, go to the tab Trading -> Accounts, click on the number of the Trader's Account for which you need to perform the rollover procedure and click on the Rollover button on the account page that opens. The rollover procedure is NOT initiated when the Trader withdraws funds from their account.
If the investor makes a withdrawal of funds or disconnects from the trader, the rollover procedure occurs automatically. In this case, the rollover procedure is performed for a particular investor account.


Can I change the percentage of the trader's commission?
Yes, you can. However, the changed percentage of the trader's commission will only apply to new investors who begin to copy your account after the changes have been made. All former investors will copy your account on the terms and conditions valid at the time of their connecting.


Are there any restrictions on the use of advisers and indicators?
No. Using robots and advisors by the Trader is not limited.


Does the trader bear responsibility for the loss of the Investor's investment?
No. The investor is responsible for their investments.


Can a trader ban certain or all investors from copying (forever or temporarily)?
Yes, a trader can pause the copying of new transactions for one of the accounts, some accounts or all connected accounts. Copied and open transactions in the pause mode will be closed simultaneously with the closing of the same transactions on the trader's account.


Can I start copying my own trader's account?
No, Trader's and Investor's accounts should not be accounts of one client of the Company.


What if I do not want my trading account to be a Trader's Account anymore?
To stop your trading account from being a Trader's Account, you can remove it from the Social Trading service. To do this, in the account settings, click the red button Delete Trader's Account. All investor's accounts will be disconnected. Before the account is deleted, the rollover procedure is mandatory. All investor's accounts connected to the trader's account are disconnected from the trader's account automatically when it is deleted. In order to activate the liquidation of the trader's account with the service, click the button Delete Trader's Account in the account settings in the Trader's Personal Cabinet in the Social Trading service. Rollover will be performed,open transactions will be force closed at the current price. Open trades will be closed at the price applicable at the time the removal of the account.


Why isn't my account displayed in the Trader's Rating?
To ensure that your account is displayed in the Trader's Rating, please check the account settings. Check the box Display in the Trader's Rating, otherwise the account will not be displayed in the rating.


Does the deposit / withdrawal of funds affect the position in the rating?
It does. The more operations you make with the balance, the more profitability and, accordingly, your position in the rating will change after another balance sheet operation.
To prevent such situations, it is recommended not to perform excessive operations with the balance. Instead, try to replenish the account or withdraw funds after the end of the trading session or closing of the trading day.


For Investors


What types of trade copying are available in the Social Trading platform?
The Social Trading service offers 4 types of copying, the investor can choose the appropriate type of copying and set up the copying parameters when connecting their account to the trader's account.The investor should carefully approach the choice of the copying type, evaluate the trader's investments, trade history and the trading strategy of the account. If the amount on your account is significantly different from the amount that the trader has, or you do not have enough experience to evaluate the trading strategy, or you simply would like to test the selected account, we recommend you use the copying type "Copying a fixed share of the investor's equity". This way you minimize the risks and losses in case of a trader's unprofitable trade. For more details, see Social Trading -> How does it work?.
We strongly recommend that all investors carefully study the trader's profile, the description of the trader's account, the trading strategy and the rating of traders, before choosing the copying type. Also please remember that Social Trading is a social network of traders and investors, and you can always ask the trader you want to copy any question in a personal message or a news feed.


Does the Investor need a trading terminal in order to copy Trader's transactions?
No, it is sufficient for the Investor to simply register and start copying the selected Trader's account.


If the Trader trades at a loss, does the Investor lose money?
The investor independently decides on the choice of the Trader's account, which he will copy, and they are fully responsible for possible risks and loss of funds due to unprofitable trade on Trader's account.


How to minimize trading risks?
In order to minimize potential risks and losses when copy trading, we recommend that you set the Copy Stop Level for your investor account. Copying of new transactions will be automatically stopped when the funds on your account reach the established limit. Those transactions that have already been copied by the time the copying is stopped will be closed simultaneously with the Trader's account. Comparison and verification of the amount on the Investor's Account with the value of the Copy Stop Level occurs every 120 seconds. Another way to limit your risks is to copy in proportion to the investor's funds or to copy a certain percentage of the volume of each transaction. You can adjust the level of risk by specifying a small percentage of the volume of copied transactions or in case you do not use all of your funds for copying. Do not forget that with these settings, the potential profit will also decrease in a similar proportion.
Withdrawals for Investors
After the investor submits an application for withdrawal of funds, the rollover procedure is performed automatically. During the withdrawal of funds, the commission of the trader is deducted in advance from the funds available for withdrawal (funds available for withdrawal = Investor's funds - Margin - Trader's commission).
If there is a shortage of available funds on the investor's account for charging the trader's commission during the rollover, the funds are written off in part, i.е. the amount of non-margin funds is written off and debt created. If there is debt on any investor's account, you will not be able to open new investor accounts and withdraw funds from other accounts until the debt is repaid. On all investor accounts, a pause mode is activated. You can see information about the debts on the investor's accounts in the client's cabinet. You can repay the debt by making a deposit using your usual payment system, or by making an internal transfer from the VitaFx account. Please be advised that in order to resume copying you need to pay off debts on all accounts.


What is pause in copy trading?
A pause is meant to stop copy trading for a while, and the pause mode is enabled in the following cases:
initiated by the trader;
initiated by the investor;
the mode turns on automatically when the copy stop level is reached;
the mode turns on automatically when the debt of the investor arises.
Pause can be initiated both by the trader and investor. The pause mode is provided only in order to suspend the copying of all new trades. Transactions that were opened before the pause mode is enabled will be closed synchronously with the trades on the trader's account. Pause does not mean closing of trades on the investor's account at the current market price and in no way minimizes trading risks and losses on already open transactions.


Can I change the settings on the investor's account?
Yes, you can. You can change the value of the copy stop level at any time. The copying type and settings of the investor account can be changed only when there are no open trades on the account.


Can I copy different traders?
Yes, you can. You can diversify the risks and invest your funds in several traders. One investor's account can be connected to one trader's account. For each account, you can set different settings and copying types.


How quickly are trades copied? Can the price change during this time?
Trades are copied very quickly, on average this process takes 0.5 seconds. However, copied deals are executed at current market prices. In this regard, the execution prices on the accounts of the trader and the investor may vary slightly.


Is the trader entitled to a commission for trades that the investor has closed independently?
No. A trader is entitled to a commission only for trades copied from their account. Trades that were opened by the investor on their own will not be taken into account when executing the Rollover procedure.


Should the leverage on the investor's account be equal to the leverage on the trader's account?
On the Social Trading platform, there are no rules regarding this issue. However, when connecting to the selected trader account, we recommend that you pay attention to the account currency and the size of the leverage. The discrepancy between these parameters may lead to a discrepancy in margin requirements on accounts. In this regard, we recommend setting up an account similar to a trader's account or registering a new trading account. You can see the size of the leverage and the currency of the account on the page of the selected account.


The trader that I copy opened a trade, but it did not open on my account. What is the reason?
This can happen in several cases:
1. insufficient funds on the investor's account;
2. a pause mode is enabled on the trader's account;
3. a pause mode is enabled on the investor's account;
4. service is disabled due to debt;
5. the copy stop level has been reached;
6. the volume of the copied trade is below the minimum trade volume established for the selected account type.


Can an investor apply for a rollover procedure?
Investors do not need to perform the rollover procedure. The trader determines the best time for the rollover and controls this process. However, when withdrawing funds or disconnecting the investor's account, an automatic rollover for this account will be performed.


The trader that I copy did not close the transactions, but on my account they closed. What is the reason?
This situation is possible in several cases:
1. Trades can be closed after changing the settings of your account. When you change the copying type of your investor's account, all open trades are automatically closed. Also, please note that changing the Copy Stop Level does not affect open trades in any way.
2. If you use a copying type other than Copy in Proportion to Investor's Funds, the trades will be closed by Stop Out, even if they do not on the trader's account.
3. Make sure that you have not changed trades copied from the trader's account, have not placed pending orders or opened your own trades. Any intervention in the trading of a trader can lead to a change in the level of your account margin, regardless of the trader's account, and as a result, closing of the trades by Stop Out.


For what reasons can a trade be closed without the participation of a trader when choosing the copying type Copy in Proportion to Investor's Funds?
It should be understood that accurate proportional copying is possible only if the trader has no open trades at the time of the start of copying. Otherwise, the volumes of copied transactions can not be calculated correctly, which can lead to Margin Call or Stop Out on the investor's account, even if the trader's margin level is sufficient to keep the positions open. We strongly recommend that investors who choose this type of copying should contact their traders to agree on the time to start copying. Traders are advised to inform their subscribers about the best time to start copying with the help of the Social Trading news feed, as well as about new deposits on the trader's account. This will allow investors to adjust their accounts on time. Thus, we can distinguish the following reasons for early closure of trades with the copying type Copy in Proportion to Investor's Funds:
Discrepancy in opening / closing prices on the accounts of the trader and the investor. Although the server copies the transaction within a few seconds, the price can still change.
The trader had open trades on their account by the time the investor has connected to them, which led to a disproportionate change in the funds of the investor and the trader.
Investor's independent trading on a copying trading account, which does not allow to correctly calculate the proportion of equity when copying trades.
The trader's account was replenished without taking into account the investors' accounts, which distorted the proportion between the funds on the accounts.


How does changing the Trader's Commission parameter affect investors?
The change in the Trader's Commission (profit share) does not apply to existing investors who already copy this trader. The trader's commission valid at the moment of connection of the investor's account to the trader's account, will be applied to the investor's account as long as it exists. If the investor's account has been disconnected and then reconnected to the same trader's account, the current Trader's Commission will be applied to the investor's account.


Why can’t I close positions using "Close By" and "Multiply Close By"?
The functions "Close By" and "Multiply Close By" designed for closing multiple trades immediately don’t concern accounts registered as Trader’s accounts.